Czytania na dziś: 1 Sm 24, 3-21; Ps 57 56; R.: por. 2a; Por. 2 Kor 5, 19; Mk 3, 13-19; Słowo na dziś: Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. [Mk 3,13-19]

Hasło roku 2021/2022polecamy

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Mesjasza – Jezusa Chrystusa. Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Dlatego też Adwent jest okresem rekolekcji, skupienia i pokuty, a jednocześnie radosnego oczekiwania świąt Bożego Narodzenia. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.

W pierwszą niedzielę adwentu – w Kościele katolickim – rozpoczyna się rok liturgiczny. W tym roku na czas trwania adwentu, rozpoczyna się cztery niedziele przed świętami, a kończy w ostatnią niedziele przed Bożym Narodzeniem. Niech poniższe refleksje pomogą nam w jak najlepszym przeżyciu tego okresu.

Okres Adwentu dzieli się na dwa okresy:
 • Okres pierwszy - do 16 grudnia to czas kiedy w liturgii poświęca się czas na przygotowanie nas na "drugie" przyjście Chrystusa w chwale na koniec czasów
 • Okres drugi - tutaj główny akcent liturgii poświęcony jest na "pierwsze" przyjście Chrystusa w Jego Narodzenie w Betlejem

Adwentowe zwyczaje religijne:
 • Roraty – Do tradycji wyłącznie polskich należy Msza Święta wotywna odprawiana przed świtem, zwana Roratami. Jest to Msza Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana przez cały adwent w dni powszednie. Nazwa ta pochodzi od słów pieśni na wejście: „Rorate caeli desuper” - „Spuśćcie rosę niebiosa”. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy Świętej roratniej sięgają XII w. W wieku XVI roraty były już znane w całej Polsce. Podczas nich zapala się świecę roratnią, która symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, niosącą ludziom Światłość prawdziwą - Chrystusa. Biała lub niebieska wstążka na owej świecy mówi o Niepokalanym Poczęciu NMP.
 • Świeca - biała świeca ozdobiona białą lub niebieską wstążką, zapalana w czasie Mszy św. roratniej. Jest symbolem Maryi, która podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, tak ona poprzedziła przyjście Jezusa.
 • Wieniec adwentowy - Tradycja tworzenia wieńca adwentowego pochodzi z Niemiec i znana jest w Polsce od ponad 160 lat. Wieniec adwentowy posiada bogatą symbolikę: światło, zieleń i krąg, które oznaczają wspólnotę oczekującą w miłości i radości na przyjście Pana. W Wigilię Bożego Narodzenia 4 palące się świece oznajmiają przyjście Jezusa, który jest światłością świata.
 • Dobre uczynki adwentowe i postanowienia - w tym szczególnym okresie wielu bezinteresownie pomaga innym oraz czyni wiele postanowień (np odmawia sobie słodyczy , czy alkoholu itp). Jest też taki zwyczaj że dzieci wypisują na serduszkach z papieru swoje dobre uczynki.
 • Rekolekcje - w katolicyzmie kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę. Rozpoczynają się niedzielną Mszą świętą ze specjalnym rekolekcyjnym kazaniem odprawianym przez przyjezdnego księdza. Pod koniec rekolekcji zazwyczaj jest okazja do spowiedzi świętej.
Niechaj zatem i tegoroczny Adwent będzie czasem owocnego poszukiwania Chrystusa w liturgii, w modlitwie, w słowie Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym i w drugim człowieku.

Czas Adwentu wypełniamy:
 • żarliwą modlitwą uczestnicząc we Mszach św. roratnich odprawianych od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 oraz w sobotę o godz. 7:00.
 • zwróceniem się ku sobie odrzucając to wszystko, co nas zniewala i czyni niegodnymi spotkania ze Zbawicielem
 • uczynkami miłosierdzia

Opłatki na stół wigilijny można nabywać przed i po Mszy św. w kawiarence parafialnej. Ofiary składane przy pobieraniu opłatków przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła. Również w kawiarence można nabywać świece Caritasu, jako „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, sianko na stół wigilijny oraz kartki świąteczne.

porządek mszy świętej

 • Msze Św. w niedzielę:
 • godz.   7:00 - Msza Św. dla dorosłych
 • godz.   9:00 - Msza Św. dla młodzieży
 • godz. 11:00 - Suma
 • godz. 12:30 - Msza Św. dla dzieci
 • godz. 18:00 - Msza Św. dla dorosłych
 •  
 • Msze Św. w tygodniu
 • godz.   6:45 - Msza powszechna
 • godz. 18:00 - Msza powszechna
 • godz. 18:00 - Wt. — Nowena do św. Jadwigi
 •  
 • Spowiedź Święta
 • - codziennie – przed Mszą św. albo w trakcie
 • - niedziela – podczas Mszy św.
 • - W I piątek miesiąca godz. 16:30

statystyka

 • Dzisiaj weszło 218 osób.
 • Wczoraj weszło 367 osób.
 • Przez 7 dni weszło 2035 osób.
 • Przez miesiąc weszło 11587 osób.
 •  
 • W sumie 1 014 084 wejść.
 •  
 • Na stronie przebywa teraz 2 osób.
 •  
 • Ostatnia aktualizacja strony: 16.01.2022.

gdzie jesteśmy

 • Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej
 • ul. plac Jana Pawła II nr 1
 • 59-903 Zgorzelec (Woj. Dolnośląskie)
 • Pokaż na mapie - kliknij tutaj.
 •  
 •  
 • tel. fax.: (75) 77 524 51
 • e-mail: parafiajadwiga@wp.pl

kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna jest czynna we wtorki i czwartki od godziny 15:30 do godziny 16:30.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentów Świętych, kliknij tutaj.

W sprawach pogrzebu można się zwracać do proboszcza i wikariusza poza wyznaczonymi godzinami.